https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

http://xp8kwy.cadwir.com

http://thtcgc.mjtube.com

http://6roday.mjtube.com

http://6wncfl.penzigi.com

http://a1stwy.feipinchuli.com

http://6kcigt.hzkqjx.cn

http://acu6ne.synsate.com

http://r1twph.ajrutes.com

http://km6gjb.cipp724.com

http://k0dsqh.shenzhenfood.com

取消笔试增加名额 浙大“三位一体” 招生规则变化大
本文来源: 浙江日报 2018-10-20 09:17:41 编辑: 王婵 作者: 记者 纪驭亚
今年浙大“三位一体”不仅招生数量从去年的400人增加到650人、招生专业增加到65个,而且招生规则变化非常大。

5月4日下午,浙江大学发布今年“三位一体”综合评价招生简章。

相比去年,今年浙大“三位一体”不仅招生数量从去年的400人增加到650人、招生专业增加到65个,而且招生规则变化非常大。

例如,原本无论是通过“三位一体”还是高考分数进入浙大的学生,都需要通过再次选拔,才能进入浙大竺可桢学院。但今年,竺可桢学院首次加入“三位一体”招生,并放出40多个名额。其中,应用生物科学专业是竺可桢学院今年新增的专业,学生进校后将进入竺可桢学院农学试验班学习。“这个专业的目标是培养未来顶尖的农学人才。”浙大招生处处长王东告诉记者。

而往年浙大“三位一体”招生的笔试环节,今年也被取消。该校将考试形式改为根据各专业报名情况,由学校和各学院(系)按专业特点确定,满分为10分。高考成绩所占的比重也从去年的60%增加到80%。

此外,浙大在“三位一体”招生计划表格中增加了一项:学科基础要求。“新高考实施后,因为考生可以在7门科目中选考3门,有些专业必备的基础知识可能并不是考生的选考科目。”王东说,报考“三位一体”某专业的考生,如果没有选考学校所列的学科,基本通不过初审。

但为保障考生权益,今年浙大设计了填报志愿系统。每个考生最多可填报80个浙大“三位一体”志愿。

去年按“三位一体”专业录取的考生,进校后不能转专业。但按照今年的新规则,按“三位一体”专业录取的考生,高考分数如高于转往专业在浙江省普通批次的提档分,且选考科目符合转入专业要求,进校半年后可申请转专业。浙江大学在浙江省招生的中外办学专业与非中外办学专业之间不能互相转专业。

此外,“三位一体”录取考生的高考成绩必须位于2017年浙江省普通高校招生考试考生成绩的前10%以内。


标签: 浙大
发表评论
您的观点仅代表您本人,请文明发言,严禁散播谣言和诽谤他人
发布
用户举报
 
感谢您的举报,新华安全中心将在调查取证后,对举报内容进行处理。
您举报的是
请选择举报的类型(必选)
色情广告假冒身份
政治骚扰其他
您可以填写更多举报说明:
   
010070070010000000000000011200000000000000
青岛家园 石狮市八七路洋下村 郭家坝镇 小梅镇 焦南街道 袁桃村 临清 竹坪村 南麂镇 北古城镇 清濛唐厝 春天花园 青龙山农场 北岭 楠木铺乡 宝安区 孟子岭乡 同德县 前军张村村委会 长丰路 庆兆路 曹古乡 木乐镇 卢龙县 马路街街道
早餐加盟网 特许加盟 哪家早点加盟好 早点夜宵加盟 投资加盟店
加盟早点 早餐店加盟 中式早点快餐加盟 娘家早点车怎么加盟 早餐加盟哪家好
小投资加盟店 早餐包子加盟 健康早餐加盟 首钢早餐加盟 广式早点加盟
河北早餐加盟 春光早餐工程加盟 中式早点加盟 早餐加盟好项目 港式早点加盟