https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

http://5gz04x.cdgsx.cn

http://vhxmlu.saudicmc.com

http://jrbsa4.as-teks.com

http://c1cg07.345deco.com

http://7ufyvl.paxluxi.com

http://j4iiep.macnbob.com

http://ihuc0n.bagsupplyer.com

http://tr0mob.k7-fashion.com

http://fgq9hw.sondans.com

http://t7yi45.lemidar.com

当前位置:科技 > 互联网 > 正文

一季度农村网络零售额同比增长36.6%

2018-10-21 11:06:37       来源:北京商报

5月4日,商务部公布数据显示,今年一季度,全国农村实现网络零售额同比增长36.6%,农村电子商务继续保持平稳快速发展。业内专家指出,尽管当前我国农村电商发展迅猛,但仍面临着人才短板和基础设施薄弱两大瓶颈。

一季度农村网络零售额同比增长36.6%

根据商务部数据,今年一季度,全国农村实现网络零售额同比增长36.6%,其中东部农村零售额最高,东北农村同比增长最快。具体来看,实物类产品网络零售同比增长30%;服务类产品网络零售同比增长47.5%,其中,休闲娱乐类产品同比增长100.5%,成为农村电子商务新亮点。

近年来,政府多次出台政策促使互联网深入农村腹地,推动农村消费、产业升级,也取得了进展。据统计,去年我国农村网络零售额占全国网络零售总额的17.4%,农村网店超过800万家,占全网的25.8%,农村网购用户突破1亿,带动就业超过2000万人,农村网络零售单品数达到2.93亿个,占全网的20.3%。

对此,国家电子商务研究院副院长李鸣涛表示,我国农村电商发展迅猛,市场潜力巨大,但目前来看,人才短板和农村电商基础设施薄弱,恐成为发展瓶颈。(记者 蒋梦惟)

文章投诉热线:156 0057 2229 投诉邮箱:29132 36@qq.com
?
郭沟村 岗杨村 王庄路 广福街道 西石人坡 集贤 严灶 集美区 香炉湾 黄合少镇 星海湾 江水河村 新德 辉煌制衣厂 邢家湾镇 呼家庄镇 吴雄寺村 古春 汪洋镇 丰乐公寓 松园路 窦店村 苏家园 大明宫陶瓷批发市场 清水土家族乡
特色早点小吃加盟店 广式早点加盟 加盟早点店 早点小吃加盟排行榜 早餐粥车加盟
早点加盟连锁 早餐 油条早餐加盟 北京早点摊加盟 我想加盟早点
四川特色早点加盟 河北早餐加盟 绿色早餐加盟 口口香早点加盟 北京早点小吃培训加盟
早餐 加盟 早龙早餐加盟 早点项目加盟 上海早点加盟 早餐加盟哪家好